Slik har forhåndsstemmene fordelt seg

Etter at alle forhåndsstemmene er talt opp, viser tallene at Arbeiderpartiet får over 30 prosent.