TEK med melding til ROAF: Alle eller ingen

Av

Situasjonen om avfallshenting i Tangenveien kom opp under eventuelt på kommunens siste TEK-møte.