Gjorde en endring for dette området

Da utvalg for teknikk og utvikling (TEK) behandlet boligprogrammet, ble det gjort en justering for når boligene i Flateby sentrum kan komme.