I løpet av tre kontroller tok UP fire førerkort og ga 25 forelegg

– Nedslående.