Akershus blant landets beste fylker for videregående skole

BIDRAR POSITIVT: Skolene i Akershus, her representert ved Ås videregående skole, bidrar positivt til elevenes prestasjoner.

BIDRAR POSITIVT: Skolene i Akershus, her representert ved Ås videregående skole, bidrar positivt til elevenes prestasjoner. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

I Akershus er skolene en positiv faktor for at elevene fullfører videregående skole. I andre fylker står det langt verre til.

DEL

AKERSHUS: Sammen med Hedmark, Møre og Romsdal, Nordland, Oppland, Sogn og Fjordane og Troms, er Akershus blant de syv fylkene som bidrar mer enn landsgjennomsnittet til at elevene fullfører de studieforberedende programmene på videregående skole, viser resultatene fra en undersøkelse om skolebidrag som ble presentert av Kunnskapsdepartementet tirsdag.

For de studieforberedende utdanningsprogrammene bidrar Akershus positiv til karakterer og om elevene består året, men så vidt negativt når det gjelder frafall.

Bakgrunnen for undersøkelsen er å måle hvor mye skolene bidrar til positive resultater. Alle elever kommer med bagasje, i form av for eksempel foreldrenes utdanningsbakgrunn.

For de yrkesfaglige utdanningsprogrammene bidrar skolene i Akershus positivt til karakterer og om elevene består, men også her klarer ikke skolene å motvirke frafall.

– Tallene viser at det har mye å si hvilken skole eleven går på. Noen skoler bidrar mer enn andre til å løfte elevene faglig og hjelpe elevene å fullføre og bestå, og gir dermed elevene et bedre grunnlag for videre studier og jobb. Jeg forventer at skolene bruker undersøkelsen til å lære av hverandre, og tar tak i egne utfordringer, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Undersøkelsen har ikke delt opp fylkene i regioner. De videregående skolene i Follo er Vestby, Ås, Ski, Drømtorp, Frogn, Nesodden og Roald Amundsen.

Skolene i Finnmark, Oslo, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder og Vestfold ligger under landsgjennomsnittet for studieforberedende programmer.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i kommunen

Artikkeltags