– En tragisk hendelse som preger hele lokalmiljøet

For andre gang på litt over et år har ordfører i Enebakk, Øystein Slette, mottatt budskapet om at en av deres unge sambygdinger har omkommet i en trafikkulykke.