Spor etter seks ulver observert: – Mest sannsynlig et nytt revir

DNA er sendt til analyse. Statens Naturoppsyn regner med å få svar i slutten av neste uke.