Brannvesen rykker ut til trafikkuhell på Tomterveien