Norske veier kan få 120-grense - for tidlig å si om det gjelder E6 og E18 i Follo og Østfold

Regjeringsplattformen åpner for vurdering av hvorvidt enkelte veistrekninger i Norge kan få fartsgrense på 120 km/t.