Den svenske gruppe bestående av ledere og politikere fra kommunen Kristinehamn var nylig på tur for å besøke fire gårder i Norge. En av dem var Sand gård i Dalefjerdingen.

Øistein Skullerud driver sammen med kona Heidi Sand gård etter prinsippet grønn omsorg.

– Grønn omsorg er et begrep som kommer fra landbruksmyndighetene. Nå kalles det «Inn på tunet»-tilbud. Det føltes litt beklemt å bruke uttrykket omsorg. Det ble et lite dekkende begrep når man hadde både omsorg, helse og pedagogikk i tilbudet. Det er mangfoldige tun. Tilbud til barn, unge, voksne og flyktninger.

– Vi hadde oppstart av grønn omsorg i Värmland for to år siden. Vi vil vise kommunene mulighetene og åpne dørene, sier Tonie Estegård Svahn, som er prosjektleder for Grön Arena som tilsvarer den norske Grønn omsorg.

Les mer i ukens avis.