Vi styrer unna Kols

Av

Andelen personer i Enebakk som får Kols er lavere enn landsgjennomsnittet, viser ferske tall fra Helsedirektoratet.