Flere av Follos fylkesveier har fått nytt veinummer

Regionreformen fører til at flere veier i Follo-området får nytt navn. Hver dag i sommer har det blitt satt opp nye skilt langs en eller flere av fylkesveiene i vårt langstrakte land.