Dette ble dyrt

Sjåføren ble hanket inn av Statens vegvesen for kontroll. Han fikk bruksforbud, men selskapet bak transporten har foreløpig valgt ikke å vedta gebyret.