Statens vegvesen har kontrollert nesten 10.000 vogntog siden årsskiftet – det var mangler på 4.439 av dem

Av

Det har florert med vogntog-ulykker denne vinteren. Nå kreves det strakstiltak.