Ønsker forslag til nye æresmedlemmer

Driv IL ønsker forslag til kandidater til sine æresbevisninger.

Driv IL ønsker forslag til kandidater til sine æresbevisninger. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Driv IL har nedsatt en egen komité for æresbevisninger, og den er nå igang med å plukke ut, vurdere og fremme kandidater til å motta æresbevisninger.

I følge Drivs lover kan alle enkeltmedlemmer i laget, trenere, lagledere og andre tillitsvalgte, gruppestyremedlemmer, gruppene og AU fremme skriftlige forslag på kandidater. Alle forslag til kandidater som fremmes må begrunnes.

Driv har to typer æresbevisninger:

Fortjenestemedaljen

For å komme i betraktning til å bli tildelt fortjenestemedaljen i DRIV skal kandidaten ha minst 15 års medlemskap i laget. Kandidaten må i denne tiden ha deltatt aktivt i driften av laget eller gruppe(r) og/eller i sportslige aktiviteter på en slik måte at idrettslagets anseelse er blitt ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Fortjenestemedaljen skal bare gis til kandidater som har markert seg spesielt positivt, og som har tilgodesett laget og medlemmene med arbeidsinnsats, tid og evt annen ressursbruk.

Fortjenestemedaljen skal kunne tildeles «hverdagsheltene» i laget like mye som til de som har oppnådd fremragende sports­lige resultater.

Æresmedlemskap

For å komme i betraktning til å bli æresmedlem i DRIV skal kandidaten ha minst 25 års medlemskap i hovedlaget. Kandidaten må i denne perioden ha deltatt i driften av laget eller gruppe(r) på en særdeles aktiv og prisverdig måte, og/eller i sportslige aktiviteter slik at lagets anseelse er blitt ivaretatt på en meget tilfredsstillende måte. Det forutsettes en innsats langt utover det som en med rimelighet kan forvente av et medlem.

Æresmedlemskap er en hedersbevisning som henger meget høyt, og skal gi uttrykk for lagets takknemlighet for livslang innsats til beste for laget og medlemmene.

Æresmedlemmene er for all fremtid fritatt for betaling av medlemskontingent til laget.

Komiteen for æresbevisninger består av leder Anne Mari Egner Stokseth, Aud Hønsi, Sturla Kaasa sr. og Roar Killerud.

Målet er at tildeling av æresbevisning skal skje på hovedlagets årsmøte i mars neste år.

Fristen for å sende inn forslag er 31. oktober.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i kommunen

Artikkeltags