Brannvesenet innfører begrensninger på skogsdrift

FRYKTER SKOGBRANN: NRBR frykter skogbrann og innfører begrensninger på skogsdriften.

FRYKTER SKOGBRANN: NRBR frykter skogbrann og innfører begrensninger på skogsdriften. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Gjør som 3.500 andre og lik oss på Facebook

Tilnærmet ingen nedbør de siste ukene har ført til ekstremt stor skogbrannfare på Romerike. Nå har brannvesenet sett seg nødt til å innføre restriksjoner også på skogsdriften.

Det kommer fram i en pressemelding fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR).

En av begrensingene innebærer at det til envher tid må være en vannvogn, spredevogn eller pumpe fra en lokal vannkilde i tillegg til tilstrekkelig slangekapasitet for å dekke området der hogsten pågår tilstede.

Alternativet kan være en beredskapspakke med brannsmekke, vannkanne, vanndunk og hakke i tillegg til brannslukkingsapparat, skriver informasjonsrådgiver Linda Stuvland i NRBR.

Flere begrensinger

I tillegg har NRBR i samarbeid med brannvesenet i Oslo og Asker og Bærum lagt disse begrensingene for skogsdriften i vårt område:

  • Unngå drift i sør- og vestvendte lier med mye lyngvegetasjon eller annet brennbart materiale
  • Unngå drift på tørre furukoller
  • Unngå drift i områder med blokkmark hvor det er stor fare for steinskjæring og gnister fra kjettinger/belter
  • Utvis ekstra stor oppmerksomhet ved håndtering av drivstoff/olje, bruk av sveiseapparater eller åpen ild
  • All ukontrollert ild skal meldes 110-sentralen umiddelbart
  • Drift i nord- og østvendte granlier, områder med dypt jordsmonn og i en del områder med god adkomst og god vanntilgang for brannslokking kan være gode alternativer
  • Drift må ha god adkomst for brannslokking og god tilgang på vann i nærheten
  • Unngå drift ved frisk bris eller sterkere vind
  • Ikke forlat hogstområdet før minst en halv time etter at driften er avsluttet for dagen

Begrensningene gjelder inntil det kommer nedbør av betydelig mengde.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i kommunen

Artikkeltags