Nasjonale prøver: Sjekk resultatet for din kommune her!

Flere gutter presterer på høyest mestringsnivå i regning, og på ungdomstrinnet har forskjellen økt sammenlignet med året før.