Fabelaktige løypetraseer fortjener ny snøscooter

ØX-gutta med den digre fliskutteren.

ØX-gutta med den digre fliskutteren. Foto:

Av
DEL

Løypepreparering foregår ikke bare på vinterstid. For å sikre gode, fremkommelige skiløyper er det helt nødvendig å foreta et grundig forarbeid om sommeren og høsten.

I sommer og høst pågår et omfattende dugnadsarbeid i området rundt Bråtan i regi av kommunen og Skiforeningen i Enebakk. Helt fra golfbanen til Høljern har det pågått vedlikeholds- og utbedringsarbeid av den gamle skogsveien som løypene følger. Du vil nå møte en helt annen fremkommelighet, med tørrere, bredere og rettere traseer for bruk både sommer og vinter. Bekker er lukket med rør, store kuler og staup er rettet ut og kjerr og trær langs traseene er fjernet, og en stor fliskutter har vært i bruk for å lage flis som topplag i traseene.

Her blir det fine, brede løyper

Her blir det fine, brede løyper Foto:

For å kunne få til et effektivt utbedringsarbeid er det nødvendig med både maskiner og håndkraft. Dugnadsgjengen ved Bråtan-området har bestått av Jon Jakobsen fra Skiforeningen sentralt og de velkjente lokale stå-på-gutta Frank Bergstrøm, Oddvar Pederstad, Anders Kristiansen med samboer og Thorvald Ungersness.

Flishaugene ligger klare.

Flishaugene ligger klare. Foto:

En annen dugnadsgjeng, ØX-gutta (Østmarka på kryss og tvers) har utbedret traseene ved Høljern. Alt ligger nå til rette for enda større bruk av Bråtan-området, både til fots og på ski. Utbedringen av løypeunderlaget med et topplag av flis vil bety at løypene kan tas i bruk tidligere fordi det trengs mindre snø til løypeprepareringen. I tillegg har det kommet opp nye skilter som gjør det lettere å finne frem.

Den største forandringen vil du nok merke best til vinteren. Løypene vil bli et eventyr for store og små. Grunnlaget er lagt for gode vinteropplevelser.

Skiforeningen er nå bare avhengig av to viktige ting, snø og en ny snøscooter! Den gamle scooteren til Frank har sett sine beste dager. Både av tekniske, helsemessige og miljømessige årsaker må vi derfor ta det store løftet å skaffe til veie en ny scooter for å kunne opparbeide løyper som gir våre trofaste skigåere optimale forhold.

Skiforeningen Enebakk håper å kunne få støtte fra vårt lokale næringsliv, foreninger og andre som ønsker å bidra til å opprettholde det gode løypenettet i nærområdet vårt. Ta kontakt med oss så snart som mulig. Om ikke lenge kommer snøen og lysten til å gå på ski!

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i kommunen

Artikkeltags