– Private barnehageeiere fortjener takk, ikke forakt

FORSVARER PRIVATE: Stortingsrepresentant Tone W. Trøen (t.v.) fra Eidsvoll og stortingskandidat Turid Kristensen fra Lørenskog forsvarer private barnehagers rett til å ta ut utbytte. Her er de avbildet ved Læringsverkstedet barnehage på Slattum i Nittedal. Hele 23 av de 28 barnehagene i Nittedal – 82 prosent – er private. Foto: Torstein Davidsen

FORSVARER PRIVATE: Stortingsrepresentant Tone W. Trøen (t.v.) fra Eidsvoll og stortingskandidat Turid Kristensen fra Lørenskog forsvarer private barnehagers rett til å ta ut utbytte. Her er de avbildet ved Læringsverkstedet barnehage på Slattum i Nittedal. Hele 23 av de 28 barnehagene i Nittedal – 82 prosent – er private. Foto: Torstein Davidsen

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Høyres Turid Kristensen  og Tone W. Trøen frykter at barnehageplasser går tapt hvis det blir ulovlig å ta ut utbytte fra barnehagedrift.

– At Stortingets barnehageforlik ble en suksess handlet i stor grad om at private barnehageeiere bidro til full barnehagedekning. De fortjener takk, ikke forakt, sier stortingsrepresentant Tone W. Trøen (H) fra Eidsvoll og stortingskandidat Turid Kristensen (H) fra Lørenskog til Romerikes Blad.

– Et uttrykk for forakt

De registrerer at mens SV sier de ikke vil være med i en Ap-ledet regjering uten at det innføres forbud mot utbytte fra drift av private barnehager, har Senterpartiet vedtatt at penger bevilget til barnehagedrift ikke skal kunne gå til utbytte.

– Både Akershus AUF, flere fylkesledere og andre sterke krefter i Arbeiderpartiet tar nå til orde for å begrense mulighetene for å ta ut utbytte på barnehagedrift. Når venstresiden tar på seg slike ideologiske skylapper, setter de samtidig titusener av barnehageplasser over hele landet i fare. I tillegg er det et uttrykk for forakt for og mistenkeliggjøring av heltene bak et så viktig prosjekt som full barnehagedekning, er Kristensen og Trøen enige om.

– Private scorer bedre

De minner om at også en rekke andre bransjer leverer tjenester til det offentlige.

– Ingen forventer at et anleggsfirma skal påta seg et oppdrag for for en kommune uten å tjene penger på det. Hvorfor skal det være annerledes for en barnehage? spør Kristensen.

– En åpanbar forskjell er vel at barnehagedrift handler om omsorg?

– Jo, men alle er opptatt av kvalitet i barnehagen, og de private scorer faktisk bedre enn de offentlige i brukerundersøkelser. En offentlig krone er en offentlig krone, og hvis man får bedre tjenester ved å bruke private, må det da være til det beste for innbyggerne?

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 139.500 barn i Norge går i private barnehager. Hele 53 prosent av norske barnehager er private.

– Romerike er intet unntak, og med den veksten vi står midt oppe i, vil det også i framtida være behov for de private barnehagene for å opprettholde målet om full dekning, mener Turid Kristensen.

Gründerskap og risiko

Tone W. Trøen legger til at de private barnehagene har bidratt til et mangfold som aldri ville eksistert ellers.

– Her som på alle andre områder i samfunnet er det sunt med konkurranse. Bare 0,4 prosent av driftskostnadene i private barnehager tas ut i utbytte. Det meste pløyes tilbake til investeringer og utvikling. Det viser at reglene fungerer, og private barnehager må forholde seg til akkurat det samme regelerket som offentlige, sier hun.

– Men hvis det uansett tas ut så lite utbytte, hvorfor er da utbyttenekt en så stor trussel?

– Jeg tror det ville legge lokk på veldig mye gründerskap og innovasjon. Det ligger mye risikovilje og innsats bak en privat barnehageetablering, og forslaget om utbyttenekt viser at man ikke helt forstår hva som skal til for å etablere en virksomhet, sier Tone W. Trøen.

AUF vil ha forbud eller begrensninger

AUF og Ap i Akershus er uenige om det skal være lov å tjene penger på barnehagedrift.

Når Arbeiderpartiets landsmøte starter i Oslo i dag, vil Akershus AUF foreslå å innføre en lov som hindrer kommersielle barnehageeiere i å ta ut utbytte og profitt. AUF vil også åpne opp i lovverket for at kommunene får større myndighet til å styre barnehagene de finansierer, uavhengig av eierform.

– Fokuset må alltid ligge på barna, ikke på profitt. Forslagene våre handler først og fremst om å sørge for et bedre og mer tydelig lovverk. Et lovverk som sikrer at pengene går til det som faktisk er formålet – nemlig kvalitet for barn i barnehage, skriver Akershus AUFs leder, Hoda Imad fra Skedsmo, i en e-post til Romerikes Blad.

AUF-leder Mani Hussaini fra Jessheim ønsker begrensninger i muligheten til å ta ut profitt:

– Det var Arbeiderpartiet som i sin tid gikk i bresjen for full barnehagedekning. For å få til dette måtte alle gode krefter tas i bruk, også private barnehager. Det vi ser nå er at mange av de pengene som kommer fra norske skattebetalere ikke brukes til flere barnehagelærere, pedagoger og andre ting som kommer barna til gode. I stedet går de rett i lomma på rike eiere. Derfor mener vi det er på høy tid at man begrenser muligheten til å ta ut profitt fra privat barnehagedrift, sier han. 

Myrli og Huitfeldt: Nei til forbud

Stortingsrepresentant og leder i Akershus Ap, Sverre Myrli fra Skedsmo, sier nei til forbud mot utbytte fra barnehagedrift.

– Jeg mener det er helt urealistisk. Vi er avhengige av at private leverer tjenester til det offentlige, og vi hadde ikke klart å tilby barnehageplass til alle om det ikke var for private barnehager, konstaterer han.

Myrli er imidlertid åpen for å innføre regler for hvor mye man kan ta ut i utbytte.

– Ja, det synes jeg er interessant å se på. Det er umusikalsk at noen skal bli styrtrike på å levere tjenester til det offentlige, sier Sverre Myrli.

Partiets førstekandidat i Akershus, stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt fra Jessheim, ønsker heller ikke et forbud:

– Jeg er ikke tilhenger av et forbud mot utbytte. Vi har nå full barnehegadekning på grun av et godt samspill mellom offentlige og private aktører. På Romerike trenger vi mange flere barnehageplasser de nærmeste årene, understreker hun i en sms til Romerikes Blad.

Huitfeldt legger til:

– Noen private aktører tar ut stort utbytte fordi de reduserer åpningstidene, setter ikke inn vikarer ved sykdom, reduserer pensjoner og antall pedagoger. En slik måte å øke overskuddet på er ikke akseptabelt. Derfor må kommunene stille strenge krav til kvalitet og innhold, slik at den offentlige støtten til barnehagene går til barna.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i kommunen

Artikkeltags