På ti minutter fant ROAF 80 batterier i restavfallet: – Skuffende resultater!

Nedslående: På bare ti munutter plukket ROAFs ansatte 80 batterier ut av restavfallet. Foto: ROAF

Nedslående: På bare ti munutter plukket ROAFs ansatte 80 batterier ut av restavfallet. Foto: ROAF

Artikkelen er over 1 år gammel

– Om dette er representativt for hvordan man behandler farlig avfall som batterier, så har vi en stor miljøutfordring, sier kommunikasjonssjef i ROAF, Line Lønseth Malmo.

DEL

En gjennomgang av restavfallet som hentes av ROAF viser skremmende resultater. På bare 10 minutter fant ROAF over 80 batterier som kunder har kastet feil i restavfallet sitt.

– Mange er flinke til å levere elektrisk og elektronisk avfall riktig, men vi ser også at mange slurver med innlevering av batterier. Det er lett å tenke at «ett lite batteri ikke gjør noen skade». Det er dessverre helt feil. Flere typer batterier inneholder noen av de farligste miljøgiftene vi har – som kvikksølv, kadmium og bly. Disse stoffene kan gjøre stor skade på miljø, dyr og mennesker om de kommer på avveie. I tillegg inneholder brukte batterier verdifulle metaller som kan gjenvinnes til nye metaller ved riktig innlevering, sier kommunikasjonssjef Line Lønseth Malmo i ROAF.

Utgjør stor brannfare

Brukte batterier som feilaktig kastes i restavfallet, utgjør en stor og unødvendig brannrisiko hjemme, i avfallsbeholderen, under avfallstransport og på gjenvinningsanlegg.

I følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oppstår det over 40 branner i avfalls- og gjenvinningsanlegg hvert år. En stor andel av brannene skyldes feilaktig håndtering av brukte batterier.

– Alle brukte batterier skal leveres til godkjente mottak – enten en gjenvinningsstasjon eller der man kjøper nye. Slik sikrer vi både trygg håndtering og effektiv gjenvinning av batteriene, forteller Malmo.

Nesten 1 million batterier på avveie

I fjor ble det levert inn 14.743 kilo brukte batterier til farlig avfallsmottaket hos ROAF. Omregnet tilsvarer det 1,2 millioner AAA batterier.

Husholdningsavfallet til innbyggere i mange kommuner på Romerike går til ROAFs ettersorteringsanlegg, og ROAFs plukkanalyser viser at det er 4.800 batterier som går inn i anlegget per dag, altså 960.000 batterier per år (Regnet om til AAA-batterier).

– Det vil si at hele 46 prosent av batteriene kastes i restavfallet hjemme, fremfor å leveres til riktig mottak. Dette er et alt for høyt tall, og representerer en stor potensiell trussel for miljøet vårt, sier Malmo.

– Spørsmålet er om dette skyldes latskap, likegyldighet eller uvitenhet? Eller kanskje det er en kombinasjon av alle tre? Uansett er dette et så stort problem, at vi i ROAF ønsker å gjøre noe for å øke bevisstheten rundt utfordringen med batterier og annet farlig avfall på avveie, sier hun.

Det er lett og gratis å kaste riktig

Heldigvis er det enkelt å forhindre at farlig avfall som batterier fører til skade. Alle ROAFs innbyggere skal ha mottatt en rød boks for oppbevaring av farlig avfall og småelektronikk. Denne boksen kan leveres gratis på alle ROAFs gjenvinningsstasjoner, hvor man selv sorterer innholdet. Der kan man også kan få en rød boks eller et mindre nett hvis man ikke allerede har.

Alle butikker som selger blant annet batterier og lyspærer, plikter også å ha en oppsamlingsenhet for dette i butikklokalet. For å unngå brannfare, kan det også være smart å teipe over polene på batteriene. Selv et tomt batteri kan ha restenergi igjen, som utgjør en brannfare.

Visste du at…

• Alle innsamlede batterier blir gjenvunnet

• Det vi kaster i naturen i dag absorberes av jorda, tas opp av planter og dyr, og vil derfor havne på matfatet vårt om 20 år

• Glass fra gamle tv-apparater inneholder bly. Derfor blir de brukt i veggene til røntgenrom på sykehus

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i kommunen

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken