Første spadetak for ny gang- og sykkelvei – ber folk om å vise hensyn

Artikkelen er over 1 år gammel

Arbeidet med en ny gang- og sykkelvei er i gang langs fylkesvei 120 Nedre Rælingsveg.