Antall selvmord i Enebakk siste ti år

Av

I tiden etter Ari Behns bortgang har vi sett en større åpenhet rundt selvmord og psykisk helse, noe som av mange beskrives som positivt. Vi har fått vite antall registrerte selvmord i Enebakk de siste ti årene.