Fylkesrådet for Viken er valgt - Anne Beathe (45) har blitt heltidspolitiker

Av

Her er de som utgjør det nybakte fylkesrådet i Viken fylkeskommune.