Vil ha statlig finansiering av eldreomsorgen

Av

Dag Bjerke svarer for Fremskrittspartiet.