Ta miljøhensyn ved innkjøp av varer og tjenester

Av

Geir Lorentsen svarer for Miljøpartiet De Grønne