Store forskjeller mellom valgkretsene

Det er tre ulike partier som er størst i kommunens tre valgkretser.