Politikernes stemmedugnad engasjerte mange

Jobber for økt valgdeltakelse - roses for tiltaket etter annerledes fokemøte.