Fylkesmannen opphever politisk vedtak

Fylkesmannen i Oslo og Viken mener det ble begått saksbehandlingsfeil i et vedtak om nyvalg i mars i år.