Dette får politikerne betalt for jobben de gjør

Kommunestyret har fastsatt godtgjørelsen til våre folkevalgte representanter.