Folkevalgte på opplæring: - Legger grunnlaget for en god relasjon

To dager med opplæring i kommunens funksjon ble gitt de nye folkevalgte.