Ferske utvalgsledere gleder seg til å ta fatt

Tre av fire ledere i de nye politiske hovedutvalgene i Enebakk har ikke vært utvalgsledere før.