14 millioner i lønn og godtgjørelser til folkevalgte

Ordfører Øystein Slette er den som har fått utbetalt mest.