Ingen førsteklassinger har blitt drept på skoleveien de siste 20 årene. – Målet er kontroll ved alle barneskolene i Follo

Av

Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune oppfordrer bilistene til å senke farten for 5- og 6-åringene som skal ut på skoleveien for første gang. Nesten 9000 førsteklassinger i Akershus har sin første skoledag en av de nærmeste dagene. Politiet i Follo lover å være på veiene.