Nå blir politiet bevæpnet her

Regjeringen har bestemt å bevæpne politiet på Gardermoen.

Regjeringen har bestemt å bevæpne politiet på Gardermoen. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Gjør som 2.500 andre personer - Få Enebakk Avis sine nyheter i din Facebook-feed.

Regjeringen ønsker å ruste landets største flyplass mot terrortrusler og har bestemt å bevæpne politiet på Gardermoen.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) opplyste om avgjørelsen på en pressekonferanse torsdag formiddag. Han viste til at skadepotensialet ved en terrorhendelse på Gardermoen er stort.

– Derfor er det viktig at politiet i en skarp situasjon raskest mulig er i stand til å skadebegrene en slik hendelse. Det vil vi gjøre ved å bevæpne, sa han.

Justisministeren forklarte at lovverket i dag kun åpner for midlertidig bevæpning, og at de nye reglene for Gardermoen derfor i første omgang vil gjelde i en periode på tre måneder som kan forlenges.

Amundsen peker på at Gardermoen er i en særstilling som Norges internasjonale hovedflyplass.

– Norge og Island er så vidt meg bekjent de eneste landene i verden som ikke har bevæpning på sin hovedflyplass, sa justisministeren.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård var også til stede på pressekonferansen. Han varslet at direktoratet kommer til å foreslå at tiltaket gjøres permanent når de sender sitt høringssvar til det statlige utvalget som har vurdert bevæpning av politiet.

– Det er viktig å få dette på plass. Vi vet ikke når permanente ordninger kommer, men dette begynte å haste, sa han.

I mars anbefalte det såkalte bevæpningsutvalget videreføring av dagens ordning med ubevæpnet politi i Norge, og hvor våpnene lagres i bilene.

Utvalget ønsket heller ikke bevæpning på Gardermoen og begrunnet dette med faren for at terrorister skal finne andre mål, og at risikoen dermed forflyttes. Utvalgets anbefalinger er for tiden ute på høring, med frist 1. desember.

Torsdag gikk Avinor ut og sa at de ønsker at politiet på alle de store flyplassene i Norge skal være bevæpnet til enhver tid. I tidligere perioder med midlertidig bevæpning har politiet båret våpen på Gardermoen og andre flyplasser. (ANB-NTB)

Fakta om bevæpning av politiet

  • Norsk politi er som hovedregel ubevæpnet.
  • I 2013 ble politiets våpeninstruks endret slik at politiet fikk anledning til å oppbevare skytevåpen låst i politibilene istedenfor å måtte hente det på politistasjonen før bruk.
  • Et regjeringsoppnevnt utvalg ledet av tidligere departementsråd Anne Kari Lande Hasle ble i mai i fjor bedt om å evaluere denne ordningen, som kalles fremskutt lagring, samt vurdere om norsk politi bør bli permanent bevæpnet, enten på generell basis eller på særlig utsatte steder og for enkelte grupper av politiansatte.
  • I perioden 25. november 2014 til 3. februar 2016 var politiet midlertidig bevæpnet på grunn av et skjerpet trusselbilde. Utvalget ble også bedt om å evaluere denne perioden.
  • Seks av utvalgets sju medlemmer sa nei til generell bevæpning av politiet. Beredskapstroppens tidligere leder Anders Snortheimsmoen utgjorde mindretallet som mente politiet bør bære et uladd våpen, med ammunisjon tilgjengelig.
  • Et samlet utvalg gikk ellers inn for en prøveordning med elektrosjokkvåpen og styrking av politidistriktenes operative kapasitet.
  • Utvalgets anbefalinger er for tiden ute på høring, med frist 1. desember.
  • 9. november besluttet regjeringen å bevæpne politiet på Gardermoen, i første omgang som en midlertidig ordning. (ANB-NTB)
Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i kommunen

Artikkeltags