E6 Skulleruddumpa topper ulykkesstatistikken: – Vi følger ulykkessituasjonen kontinuerlig

Siden 2014 har det vært 25 trafikkulykker med registrerte personskader på strekningen forbi Skulleruddumpa. Vegvesenet følger situasjonen tett og sier det er planer om å utbedre veien.