Trafikken før rushtidsavgiften begynner har økt med over 8 prosent

Trafikken har økt inn mot Oslo mellom 06.00 og 06.30 før rushtidsavgiften starter. Her fra E6 sørgående mellom Kløfta og Frogner.

Trafikken har økt inn mot Oslo mellom 06.00 og 06.30 før rushtidsavgiften starter. Her fra E6 sørgående mellom Kløfta og Frogner. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Gjør som 2.500 andre personer - Få Enebakk Avis sine nyheter i din Facebook-feed.

RB : Rushtidsavgiften får bilistene opp i otta. Trafikken før rushtidsavgiften begynner har økt med over 8 prosent. Men totalt for 2017 har antall bompasseringer gått ned sammenlignet med året før.

Etter tre måneder med tids- og miljødifferensierte takster i Oslo er antall passeringer redusert med 5 prosent, sammenlignet med fjerde kvartal i 2016, melder Fjellinjen.

Tallene er hentet ut fra passeringer i bomstasjonene i Oslo og Bærum i perioden fra 1. oktober fram til og med 31. desember og sammenlignet med samme periode i fjor.

Frem til fjerde kvartal i fjor var det en liten økning i antall passeringer sammenliknet med 2016. Etter innføring av tids- og miljødifferensierte takster sank antall kjøretøy som passerte.

– Totalt for 2017 ble det en nedgang på 1,3 millioner passeringer sammenliknet med 2016, sier økonomidirektør i Fjellinjen, Magne Liestøl Larsen.

Totalt i 2016 registrerte Fjellinjen om lag 113 millioner passeringer.

Bilistene tilpasser seg

På dagene med rushtidsavgift, som er alle dager unntatt lørdag, søndag, fridager, helligdager og hele juli måned, viser tallene en reduksjon på 3,7 prosent i timene med rushtidsavgift mellom kl. 06.30 og 09.00.  

Det er en økning i trafikken i halvtimen mellom kl. 06.00 og 06.30, før rushtiden begynner på morgenen, på 8,2 prosent.

I halvtimen mellom kl. 09.00 til 09.30 etter rushtidsavgiftsperioden, gikk trafikkvolumet ned med 3,1 prosent.

Fra 1. oktober i fjor kostet det 54 kroner for bensinbiler og 59 kroner for dieselbiler å passere bomringen i rushtiden (mellom klokken 6.30-9.00 og klokken 15.00-17.00), mot henholdsvis 44 og 49 kroner utenfor disse tidspunktene. Med autopass-brikke får man 10 prosent rabatt. El- og hydrogenbiler passerer gratis.

Flere el- og hydrogenbiler

Tabellen nedenfor viser fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og nullutslipp (el- og hydrogen) målt for hele døgnet i Oslo. L står for lett kjøretøy og T står for tungt kjøretøy.

DrivstofftyperAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDesember
L. Normal32,6%31,7%31,5%33,0%31,7%31,4%30,7%30,1%32,4%
L. Diesel49,7%49,6%49,3%49,0%48,4%47,9%47,2%47,3%47,0%
L. Nullutslipp10,2%10,7%11,0%9,2%11,7%12,5%13,5%14,0%13,0%
T. Nullutslipp0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
T. Euro V eldre5,0%5,3%5,4%5,7%5,3%5,2%5,4%5,4%4,7%
T. Euro VI2,4%2,7%2,8%3,1%2,9%2,9%3,1%3,2%2,9%

 
 

Færre dieselbiler

Tallene viser en nedgang i andel lette dieselkjøretøy fra 49,7 prosent til 47,0 prosent i Oslo fra april til desember.

Tilsvarende for Bærum er en nedgang fra 49,5 prosent til 46,7 prosent for lette dieselkjøretøy.

Passeringer med nullutslippsbiler øker fra 10,2 prosent til 13,0 prosent i Oslo og fra 11,4 prosent til 13,9 prosent i Bærum. Andelen nullutslippsbiler går noe ned i desember. Dette er i tråd med normal sesongvariasjon.

Trenden med nedgang i andel diesel- og bensinbiler og økning i andel elbiler fortsetter i fjerde kvartal. Juleferien i desember gjør at andelen nullutslippsbiler går noe ned og andelen bensinbiler går noe opp denne måneden. Dette er i tråd med sesongvariasjonene fra tidligere år.

Fjellinjen gjør oppmerksom på at tallene er basert på foreløpig tallmateriale.

Fakta:

  • I bomringen i Oslo ble det fra 1. oktober 2017 innført tids- og miljødifferensierte takster. De nye takstene er fordelt inn etter miljøklasser og drivstofftyper. Takstene i bomringen i Bærum ble kun justert etter alminnelig prisstigning.
  • Fjellinjen vet hvilket drivstoff kundene bruker. Pris for passering er basert på informasjon hentet ut fra motorvognregisteret.
  • Utenlandske kunder må registrere seg med drivstoff eller miljøklasse for å unngå dyreste takst.
  • All informasjon om innføringen av tids- og miljødifferensierte priser i Oslo ligger på www.fjellinjen.no.
  • Fjellinjen AS eies av Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %).
  • I 2016 bidro Fjellinjen med cirka 2,4 milliarder kroner til vei- og kollektivprosjekter. Blant annet har pengene gått til å finansiere den nye Kolsåsbanen og byutviklingen i Bjørvika.
  • Fjellinjen har cirka 600.000 avtalekunder og registrerte omkring 113 millioner passeringer i 2016.
Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i kommunen

Artikkeltags