Frykter kulturminner og veier vil måtte jevnes med jorda

Politikere i Enebakk frykter at både skogsbilveier og kulturminner i Østmarka står i fare for å tilbakeføres dersom det blir Nasjonalpark.