Foreslår naturreservat som nasjonalpark

Vern av privat grunn i Østmarka bør skje etter ordningen med frivillig skogvern, råder Miljødirektoratet.