Vil skape nytt liv på Bjørnholt. Bernts hund oppdaget husmannsplassen

Pan Boonin og Bernt Sveen har mange ideer for husmannsplassen Bjørnholt.