Væpnet politi og ambulanse på plass på ungdomsskole

Av