Anmeldte politiet for ulovlig personforfølgelse gjennom 35 år - Øst politidistrikt blir i snitt anmeldt nesten annenhver dag

Terskelen for å anmelde politiet, er ikke nødvendigvis veldig høy om man kommer trøbbel med lovens lange arm. Tall fra Spesialenheten viser at tjenestepersoner i Øst politidistrikt ble anmeldt hele 145 ganger i 2018.