Det ble debattert i kommunestyret.

Under kommunestyrets behandling av etiske retninglinjer for folkevalgte og ansatte, var Høyres John-Arne Nyland opptatt av et punkt om at ansatte og folkevalgte skal unngå personlige fordeler og gaver av en art som kan påvirke saksforberedelser eller vedtak.

– 31. mars i år fikk alle i kommunestyret en personlig gave fra historielaget, bladet Ign. Det selges andre steder, gaven hadde dermed en verdi på ca. 200 kroner. Hva med prinsippene når du søker om tilskudd? De gir oss gaver, og så får de kanskje midler. Det er sikkert mange andre lag også som vil informere oss eller gi adgang til håndballkamper. Jeg anbefaler den enkelte å tenke seg om neste gang noen kommer hit for å gi oss gaver, for utfordringen blir å etterleve disse retningslinjene, sa han.

Tillatt av ordføreren

Ordfører Dag Bjerke (Frp) presiserte at Ign ikke ble delt ut til kommunestyrets medlemmer.

– Jeg fikk en henvendelse om det var interessant for kommunestyrets medlemmer å få Ign. Bladene ble lagt ut tilgjengelig for oss, ikke delt ut. Det var min skyld at de fikk lov. Jeg har tiltro til at den enkelte kommunestyre-representant ikke vil la det påvirke seg ved tildelinger til historielaget, sa Bjerke.

God samvittighet

Arbeiderpartiets Jorunn Buer påpekte at punktet om gaver ikke omfatter ubetydelige gaver eller blomster.

– Jeg har god samvittighet, og vil heller oppfordre kommunestyre-medlemmene til å melde seg inn i historielaget. Da får dere Ign gratis, sa hun.

– Jeg registrerer altså at 200 kroner er greit, parerte Nyland.

– Blomster koster mer enn 200 kroner, svarte Buer.

Hans Kristian Solberg (Sp) ønsket at de etiske retningslinjene skal rulleres årlig, men det gikk ikke flertallet i kommunestyret inn for.

Les mer i ukens avis.