– Energibruken må ned

Energibruk i bygg står for omkring 40 prosent av energiforbruket i Norge.

Energibruk i bygg står for omkring 40 prosent av energiforbruket i Norge. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Riksrevisjonen med klar beskjed til regjeringen.

Undersøkelsen av myndighetenes arbeid med energieffektivisering av bygg, levner ingen tvil: Dagens virkemidler har hatt liten eller ingen effekt for å redusere energibruken.

– Konklusjonen fra Riksrevisjonen er et middel for å jobbe videre med handlingsrettede tiltak. Vi må tenke nytt om bruken av virkemidler for å nå målet om energisparing innen 2030, sier stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås (Sp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Vinn-vinn

Dette er noen av hovedfunnene i Riksrevisjonens rapport:

  • De juridiske og økonomiske virkemidlene fungerer ikke og fører i liten grad til redusert energibruk i bygg.
  • Det er stort behov for mer samordning og informasjon.

Olje- og energidepartementet og Kommunaldepartementet blir anbefalt å se nærmere på støtte- og låneordningene i Enova og Husbanken.

Sp ber regjeringen om å legge fram en plan for hvordan man skal nå målet om 10 terawattimer (TWH) energisparing innen 2030. Det må skje i forslaget til statsbudsjett for 2018.

Målet om å spare 10 TWh i eksisterende byggmasse kan gi nærmere 14.000 nye arbeidsplasser, viser Elektroforum.

– Økt satsing for å redusere energisparingen er en vinn-vinn-situasjon, sier Nordås.

Stor næring

Potensial: – Det er viktig for Sp å få gjort noe med potensialet for energisparing i bygg, sier Janne Sjelmo Nordås. Foto: ANB Arkiv

Potensial: – Det er viktig for Sp å få gjort noe med potensialet for energisparing i bygg, sier Janne Sjelmo Nordås. Foto: ANB Arkiv

– Byggenæringen har om lag 250.000 ansatte i byer og distrikter og er blant de største næringene i Norge. Økt energisparing vil bedre verdiskapingen til disse bedriftene og gi et bidrag til konkurransekraft og sysselsetting, utdyper Nordås.

Energibruken i eksisterende bygg står for omkring 40 prosent av energiforbruket i Norge.

– Lavere energibruk og produksjon av energi i bygg er viktig i kampen mot klimaendringene, sier Nordås, og legger til at ren energi kan frigjøres til å kutte klimagassutslipp i transport- og industrisektoren.

Økt satsing for å redusere energisparingen er en vinn-vinn-situasjon.

Janne Sjelmo Nordås, stortingsrepresentant (Sp)

Svar innen fristen

Politisk rådgiver Elnar Remi Holmen (Frp) i Olje- og energidepartementet sier til ANB at Stortinget har bedt om et svar innen 18. april og at departementet vil svare innen fristen.

Holmen viser til en stortingsproposisjon fra i fjor der Stortinget ble orientert om at regjeringen vil komme tilbake med en oppfølging av vedtaket om 10 TWh redusert energibruk i eksisterende bygg sammenliknet med dagens nivå i statsbudsjettet for 2018. (ANB)

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i kommunen

Artikkeltags