Over 600.000 til gode tiltak i Enebakk

Sparebankstiftelsen DNB velger å støtte fire tiltak i Enebakk ved vårens tildeling.