Fant 10 ulver på Romerike

Ulverevirene: Her er de helnorske ulverevirene, samt grenserevirene. Sporing så langt i vinter viser at det er rundt 90 ulver i Norge, hvorav 10 på Romerike. Kart: Høgskolen i Innlandet, Evenstad

Ulverevirene: Her er de helnorske ulverevirene, samt grenserevirene. Sporing så langt i vinter viser at det er rundt 90 ulver i Norge, hvorav 10 på Romerike. Kart: Høgskolen i Innlandet, Evenstad

Artikkelen er over 2 år gammel

Rundt 10 ulver rusler rundt på Romerike i vinter. To av disse er familier med valper.

DEL

(Romerikes Blad) – Det er per 8. desember registrert totalt 88–92 ulver innenfor Norges grenser, hvorav 55–57 ulver som ser ut til å ha helnorsk tilhold, 10–11 ulver har sikkert tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige og 23–24 ulver har uavklart grensestatus, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Bekreftet av DNA

Så langt er det registrert rundt 10 ulver på Romerike. Sporing så langt viser at hannulven i Østmarka er borte og at flokken der nå består av tispa og de to valpene som ble født i vår.

I Mangen-reviret var det også yngling i vår og her er det en flokk på tre til fire ulver. Disse er ikke bekreftet på sporsnø, men gjennom DNA-analyser før sporingssesongen tok til.

I Aurskog-reviret er det påvist to ulver og det samme gjelder Rømskog-reviret, som også med sikkerhet består av to ulver. Statusen for Aurskog-reviret er noe usikker.

Sporing på snø så langt har ikke gitt noen indikasjoner på art det er valper i disse revirene.

Viktige registreringer

Rovdata opplyser at det fortsatt er lenge igjen av årets registreringssesong, så det er forventet at antallet ulver vil stige etter hvert som overvåkingen går sin gang utover vinteren.

Fem av ulvene er felt i lisensjakt i løpet av registreringsperioden.

Det er et høyt fokus i overvåkingen på å registrere kull med ulvevalper som er født våren før. Grunnen er at Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for ulv med utgangspunkt i antall valpekull som fødes i Norge og grenserevir hvert år.

Det er så langt påvist født 11–13 ulvekull våren 2017 i helnorske revir og grenserevir.

Videre sporinger og DNA-analyser utover vinteren vil gi et enda sikrere bilde av antall ulvekull i grenseområdene og hvor revirgrensene går.

– Vi tar gjerne imot tips fra alle områder, sier Jan Huseklepp Wilberg, fagansvarlig for ulv i SNO.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i kommunen

Artikkeltags