Didrik er lærling hos firma som har utvidet med 12 ansatte i år

Dynatec SMV har vokst mens bransjen sliter og ansatt 12 nye personer bare i 2019.