Får etablere parkering under høyspentledning

Enebakk kommune gir dispensasjon til å etablere parkeringsplassen på næringseiendommen på Gran.