Ny skolestruktur - Skolene i Kirkebygda

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Rådmannens forslag om å slå sammen Enebakk ungdomsskole og Kirkebygden barneskole med én rektor er behandlet i administrasjonsutvalget, utvalget for kultur, oppvekst og skole (KOS) og i formannskapet. Saken avgjøres endelig i kommunestyret 26. februar. I KOS-utvalget ble rådmannens forslag vedtatt med 7 mot 2 stemmer (SV og Venstre). I formannskapet ble stemmetallet 6 – 3.

Det er stor motstand mot forslaget både fra foreldrene (FAU) på begge skolene, fra SU/SMU på Kirkebygden skole og fra lærerne (Utdanningsforbundet) og andre ansatte (Fagforbundet) på begge skoler.

Som jeg presiserte i KOS-utvalget, er jeg sterkt imot sammenslåing av de to skolene, og at det skal ansettes én rektor som skal ha ansvaret for både barnetrinn og ungdomstrinn. Min motstand baserer seg på erfaring, kunnskap, jus og forskning. Jeg har vært rektor på 3 forskjellige skoler (også på den ene av dem som omtales i saken), skole- og barnehagesjef i en kommune og har utdannelse i skoleledelse, og har vært kursholder i temaet skoleledelse. Det har i årevis vært forsket på skoleledelse, og i Norge er det utarbeidet en egen NOU. Anbefalingene er klare: Enhetene må ikke være for store, og rektor skal være fortrolig med den daglige virksomheten og følge opp ansatte og elever, ha hånden på rattet i f. eks. mobbesaker, og stå for utvikling av skolemiljøet. På denne bakgrunn har teksten i Opplæringsloven fått denne ordlyd i § 9-1. Leiing: «Rektor skal halde seg fortruleg med den daglege verksemda og arbeide for å vidareutvikle verksemda.»

Det burde være selvsagt at for å kunne oppfylle lovens intensjon, må rektor være til stede. Elevmiljøet på en barne- og ungdomsskole er helt forskjellig. Det krever inngående kjennskap til «hva som rører seg» i miljøet, og forutsetter empati og evne til å ta tak. Elevundersøkelsen 2017 viser en økning i mobbetallene. På de skolene som får det til – de såkalte gode skolene – er det ifølge barneombud Anne Lindboe særlig disse forholdene som gjør utslag:

1. Skolen har en god skoleledelse, hvor rektor engasjerer seg i skolemiljøarbeidet og prioriterer dette.

2. Skolekulturen er inkluderende, med nulltoleranse mot mobbing. Skolen jobber med sine normer, holdninger og verdier.

3. Skolen har gode relasjoner mellom elever og ansatte. Elevene føler seg sett.

4. Skolen involverer elevene i skolemiljøarbeidet.

5. Skolen prioriterer samarbeidet med foreldrene.

«-Aktivitetsplikten i mobbesaker inneholder en oppskrift på hvordan man håndterer en mobbesak. Alle ansatte må kjenne den, og rektor har ansvar for at de gjør det», uttaler barneombud Anne Lindboe.

Det er en misforståelse at rektor først og fremst skal være en økonomisk-administrativ leder. Han/hun skal først og fremst skape det gode skolemiljø – elevmiljø, læringsmiljø og arbeidsmiljø – og gå foran som et eksempel på god mellommenneskelig kommunikasjon.

Rekruttering av ledere og lærere: Det er fremhevet at en 1 – 10-skole vil friste gode søkere til rektorstillingen. Erfaringen viser at det motsatte kan skje. Barne- og ungdomstrinn er så forskjellige at de fleste av dem som er på jakt etter lederjobb, vil kvie seg for å søke. Det samme gjelder lærere: Det er et fåtall som søker lærerjobb med innstillingen at det skal bli spennende å kunne undervise på alle trinn.

Det finnes flere 1 – 10-skoler i landet. Felles for dem som lykkes, er at skolen er planlagt fra grunnen av. Bygningene er plassert på samme sted, det er felles personalrom, og ledelsen har felles kontorer. Selv i slike tilfeller er erfaringen at det er viktig med en overkommelig størrelse, slik at rektor kan holde seg fortrolig med den daglige virksomheten, som det heter i Opplæringsloven. I Kirkebygda er skolene plassert hver for seg – uten muligheter for felles personalrom eller kontorer.

Det er viktig med et samarbeid på skolene om overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Men det er ikke nødvendig å slå sammen to skoler for å fremme samarbeid. Dessuten skal Enebakk ungdomsskole samarbeide både med Kirkebygden skole og Stranden skole.

Som nevnt innledningsvis, har FAU ved begge skoler og Utdanningsforbundet kommet med sterke uttalelser mot sammenslåing. I tillegg har jeg prøvd å dokumentere hva erfaringer, kunnskap, forskning, jus og kompetanse viser til i saken. Det er uforståelig for meg at politikere i Enebakk kan påberope seg en annen kompetanse som bestrider dette.

Kjell C. Hovde

Enebakk SV

Leder av KOS-utvalget

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i kommunen

Artikkeltags