Gjør som 3.500 andre og lik oss på Facebook

Etter opprettelsen av en felles operasjonssentral i Øst politidistrikt i mars, har det til tider vært utfordringer med å besvare servicenummer 02800 og nødnummer 112 samt å betjene egne patruljer. Noe skyldes innkjøring og nye mannskaper, noe at bemanningen på sentralen ikke er fulltallig.

Det vil til tider være noe ventetid på 02800. Når det gjelder nødnummer 112, er målkravet at vi svarer 95 prosent av samtalene innen 20 sekunder. Der er vi dessverre ikke i dag. Det blir likevel feil når Romerikes Blad og andre lokalaviser skriver at 1 av 10 nødsamtaler ikke bevares av Øst politidistrikt. Det er riktig at ikke alle nødsamtaler besvares i løpet av 20 sekunder, men nær 100 prosent håndteres. Innringere som legger på etter 20 sekunder blir som hovedregel ringt opp av operasjonssentralen.

Vi er i en situasjon vi tar på det største alvor. La meg forsikre om at vi arbeider hardt for å bedre den. Vi har iverksatt flere tiltak. Noen av dem har nokså umiddelbar effekt, mens andre trenger lenger tid på å virke. Blant tiltakene som raskt vil gi økt kapasitet i operasjonssentralen, er en hurtigrekruttering av 10 nye medarbeidere. De fleste av disse har oppstart mandag 2. juli. Videre ser vi på om interne rutiner kan bidra til å øke kapasitet. Vi diskuterer også tiltak som vi av beredskapsmessige hensyn ikke kan gå offentlig ut med. 

I operasjonssentralen jobber det mange dedikerte og dyktige kvinner og menn, som hver dag gjør en samvittighetsfull innsats for å betjene publikum og egne ansatte. De opplever et svært høyt arbeidspress, og dette er noe vi som arbeidsgiver tar på alvor.  Det skal være hektisk i en operasjonssentral, men ikke så hektisk at det går på helsa eller motivasjonen løs.

Nærpolitireformen skal gi et bedre og mer kompetent politi. Men å være i reform har også en kostnad. Denne opplever vi nå på kroppen i operasjonssentralen. Vi må antakelig leve med utfordringer en tid fremover. Men vi vil gradvis bli bedre. Å besvare nødnummer 112 er vår høyeste prioritet. Vi svarer når noen ringer 112 og trenger hjelp av politiet.  La det ikke være tvil om det.