Det har kommet et omfattende forslag til drift av hjulmakerverkstedet etter Aksel Bråthen i Borgveien i Ytre. Enebakk kommune har kjøpt tomten, og fått inholdet i gave fra Egil Thoresen og står dermed som eiere.

Historielag skal stå for driften, og laget skal blant annet oppnevne en person som skal ha tilsyn med verkstedet. Videre skal verkstedet være tilgjengelig for skoleklasser og omvisninger, og pedagogisk materiell skal utarbeides.

Innen 20.04.09 skal en reigstrering av gjenstander, foretatt av giver og historielag, være gjennomført

Enebakk kommune besørger forsikring av verkstedet.